Back Office
ERP for HealthCare - from cost control to process optimization

Met ERP for HealthCare ondersteunt xperthis bijna 50 Belgische ziekenhuis-groeperingen bij het automatiseren van hun backofficeprocessen, en dit al bijna 15 jaar. Gebaseerd op de wereldstandaard SAP ERP is de oplossing van xperthis kunnen meegroeien met de moderne IT-behoeften van ziekenhuizen.

Waar pakweg 15 jaar geleden voornamelijk nood was aan een basisintegratie tussen boekhouding, aankoop- en voorraadbeheer, hebben ziekenhuizen vandaag nood aan een oplossing die een antwoord biedt op:

  • een geavanceerde kosten- en budgetopvolging,
  • de verregaande vereisten rond patiëntenboekhouding,
  • de integratie van software voor tarificatie en facturatie, en Carenet,
  • een volledige beheersing van de voorraadniveaus, MRP en de opvolging van fysieke goederenstromen, 
  • de integratie met andere toepassingen zoals labopakketten,
  • de integratie met software van leveranciers, logistieke service providers …, en
  • de opvolging van onderhoud en beheer van de ziekenhuisinfrastructuur.

Daarnaast biedt ERP for HealthCare bovendien de mogelijkheid om processen inzake kwaliteitsbeheer, opvolging patiëntdisputen, beheer financieringsbronnen, opvolging gevaarlijke stoffen (REACH reglementering) … verder te incorporeren. Dit laat toe om binnen één en hetzelfde platform ook een langetermijnstrategie aan te bieden, en dit zonder dure interfaces.

ERP for HealthCare bestaat uit twee componenten: