Financiële Back Office
ERP for HealthCare Financials

De basis set-up voor de ondersteuning van financiële processen in ziekenhuizen, ‘Financials Core’, bestaat uit 6 belangrijke componenten:

 1. Vooreerst is er de ‘Patiëntenboekhouding’ die steunt op een verregaande integratie met de externe software voor tarificatie & facturatie en patiëntadministratie.
 2. Bij de component ‘Analytische en Wettelijke Rapportering’ behoren standaard meegeleverde rapporten en kostverdelingsprocedures die volledig in lijn zijn met de wettelijke vereisten. Daarnaast kunnen operationele budgetten gesimuleerd worden, en kunnen verschillende campi afzonderlijk worden opgevolgd.
 3. De component ‘Vaste Activa’ ondersteunt directe en indirecte kapitalisatieprocessen, en een bijzonder geavanceerd beheer van afschrijvings- en waarderingsregels. Daarnaast zijn de investeringsbudgetten volledig geïntegreerd met de aankoopprocessen.
 4. De vierde component ‘Leningenbeheer’ stelt ziekenhuizen een aantal functies ter beschikking voor het beheer van hun financiële leningen.
 5. De ‘Leveranciersboekhouding’ is nauw geïntegreerd met de aankoop- en inventarisfuncties. Speciale procedures zoals consignatie, retourbehandeling, aanbetalingen en integratie met externe toepassingen zoals labo, apotheek… behoren tot het standaard aanbod. De factuurverificatie ondersteunt de automatische afpunting met bestellingen en goederenontvangsten. Standaard is elektronischecommunicatie voorzien via het platform van basware.
 6. De bovenstaande vijf componenten worden automatisch geconsolideerd in het ‘Grootboek’. In deze zesde en laatste component zijn alle functionaliteiten opgenomen voor afsluitingsactiviteiten en diverse facturatie.

Uitbreidingsmodules

De hierboven beschreven standaard set-up voor ERP for Healthcare Financials kan naar wens van de klant uitgebreid worden met onderstaande uitbreidingsmodules:

 • Advanced Patient Accounting
  Afbetalingsplannen, interfaces met deurwaarders en incassobureaus, integratie met Carenet voor betalingsverwerking en beheer van geweigerde betalingen.
   
 • Physicians’ Fees Accounting
  Honorariaberekening voor artsen met individuele en poolverwerking, rapportering.
   
 • Vendor Invoice Completion & Approval Workflow - pwd. by ARCO
  Dynamische worflow-functionaliteit voor het vervolledigen van ontbrekende informatie voor boeking van leveranciersfacturen (zoals bv. kostenplaats, budgetreferenties ...), integratie met scanning en OCR van facturen. Als tweede grote troef levert deze extensie een flexibele, volledig op maat van het ziekenhuis in te richten goedkeuringsworkflow, die naast SAP-facturen ook facturen uit andere pakketten (apotheek, labo, technische dienst, ...) kan verwerken.
   
 • Advanced Dashboarding and Reporting
  Dashboards en KPI’s voor algemene en analytische boekhouding.
 • Clinical System Integration
  Kostprijsberekening op het niveau van de individuele patiëntopname.
 • Patient Claims Management
  Opvolging van disputen van patiëntfacturen, met status management,workflow, integratie afwaardering van vorderingen.
 • Funds Management
  Geavanceerde budgetopvolging, beheer van de financieringsbronnen,met drempel- en alarmfuncties voor budgetbewaking.
 • Treasury & Cash
  Simulatie en planning van de tresoriepositie.
 • Project Cost Controlling
  Gedetailleerde budget- en kostenopvolging voor grote projecten, met beheer van milestones, projectfases, statussen, geïntegreerd met aankoop- en kapitalisatieprocessen.
 • Expense Management
  Ingave en verwerking van onkostennota’s.
Dit product maakt deel uit van de oplossing: