Logistieke Back Office
ERP for HealthCare Logistics

De standaard set-up voor logistieke processen in ziekenhuizen, ‘Logistics Core’, bestaat uit 2 hoofdcomponenten:

 1. ‘Aankoopbeheer’ is de eerste hoofdcomponent, met inbegrip van online aanvragen met geavanceerde workflow en statuscontrole, en connectie naar externe leveranciercatalogi. Via deze component kan de bronbepaling geautomatiseerd worden met contract- en source listfunctionaliteiten. Net zoals bij de factuurverwerking is ook hier de elektronische communicatie voorzien via het Certipost-platform.
   
 2. Het ‘Inventarisbeheer’, waarbij de functionaliteiten voor het herbevoorraden van de verpleegafdelingen een belangrijke troef vormen, is de tweede hoofdcomponent. Via een gesofisticeerde interne catalogus kan de herbevoorrading tot op het niveau van de individuele producten voor een dienst aangestuurd worden. Er wordt intensief gebruik gemaakt van barcodescanning, MRP en kanban. Daarnaast behoren interfaces met apotheek, labo en geautomatiseerde voorraadkasten tot de standaard functies. Elektronische uitwisseling van gegevens met externe logistieke dienstverleners behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Uitbreidingsmodules

De hierboven beschreven standaard set-up voor ERP for Healthcare Logistics kan naar wens van de klant uitgebreid worden met onderstaande uitbreidingsmodules:

 • Warehouse Management
  Wie streeft naar een optimalisatie van zowel centrale als dienstvoorraadniveaus, en een efficiënt beheer van de logistieke stromen, zal ten volle gebruik kunnen maken van de troeven van deze component. Fysieke controle van de goederenstromen doorheen het ziekenhuis en verschillende campi, RF-ondersteuning voor barcodescanning, dynamische bepaling van picking- en distributierondes, beheer van logistieke behandelingseenheden, dynamische bepaling van magazijnlocaties op basis van criteria zoals ergonomie, transfer tussen afdelingen, slow / fast movers …
   
 • Maintenance & Facility Management
  De beleving van de patiënt wordt in belangrijke mate mee bepaald door de algemene toestand van de ziekenhuisinfrastructuur. Een gebrekkige en/of slecht functionerende infrastructuur heeft een rechtstreekse negatieve impact op het imago van het ziekenhuis. De component ‘Facility Management’ ondersteunt de technische diensten met ruimtebeheer en planning, integratie CAD/CAM, beheer infrastructuur en toestellen met ingebouwde integratie naar vast actief, werkorderplanning en beheer voor zowel gepland als ongepland onderhoud, met integratie naar aankoop, voorraad technische materialen en wisselstukken en dienstencontracten, dendecentrale ingave van onderhoudsmeldingen (self service).
 • Advanced Dashboarding and Reporting
  Dashboards en KPI’s voor logistiek.
   
 • Supplier Quality Management
  Deze component biedt een breed gamma aan functionaliteiten voor het beheer van kwaliteitsmeldingen in de aankoop- en gebruikscyclus, en in de organisatie, uitvoering en resultaatsregistratie van kwaliteitsinspecties. Kortom, een uitgebreid instrumentarium om rechtstreekse input omtrent de kwaliteit van prestaties en leveringen op een gestructureerde manier te verzamelen.
 • Clinical System Integration
  Integratie van voorraadbeheer en interne distributie met geïntegreerde klinische platformen, bv. controles op beschikbaarheid van voorraadartikelen, registratie van verbruiken …
   
 • Sales & VAT Processing
  Ondersteuning voor commerciële, BTW-onderhevige activiteiten van het ziekenhuis.
   
 • Dangerous Goods Management
  Identiticatie en tracering van gevaarlijke stoffen, integratie van de Product Safety Data sheets, conformiteit met de REACH reglementering waaraan ziekenhuizen als professionele gebruikers wettelijk moeten voldoen.
   
 • EH&S Incident Management
  Registratie en opvolging van incidenten, definitie en opvolging van de daaraan gekoppelde maatregelen ter voorkoming.
   
Dit product maakt deel uit van de oplossing: