Paramedisch dossier
CPS Paramed, multidisciplinair platform voor paramedici
CPS Paramed is een aanvulling op het verpleegkundig dossier CPS Nusing. Als geïntegreerd onderdeel van het EPD faciliteert de module om binnen een multidisciplinair team de patiëntenzorg te organiseren en te verzekeren, en de gestelde doelstellingen te realiseren.

CPS Paramed is een multidisciplinair platform voor paramedici zoals kinesisten, psychologen, ergotherapeuten, sociaal verpleegkundigen en diëtisten. Elke paramedische medewerker kan het dossier afstemmen op zijn eigen werkterrein en -gewoonten. Door middel van toegangscontrole worden voor elke gebruiker de juist lees- en/of schrijfrechten geactiveerd.

Door middel van gerichte informatie, op basis van bijvoorbeeld vragenlijsten en de berekende scores (bv. geriatrisch risicoprofiel), worden de betrokken paramedici ingelicht over de wens/nood om de patiënt vanaf opname te volgen.

De belangrijkste troeven van CPS Paramed op een rijtje:
  • Toegangscontrole en identificatie van de specifieke gebruikers (paramedici)
  • Aangepaste invoerformulieren
  • Integratie van de paramedische activiteiten in de planning van de patiënt
  • Groepering van de activiteiten in de planning
  • Filter waarmee ieder paramedisch personeelslid de planning van zijn eigen activiteiten kan bekijken


 

Deze module maakt deel uit van het product: 
Dit product maakt deel uit van de oplossing: