Elektronisch Patiëntendossier
Xperthis EPR (Electronic Patient Record)

Xperthis EPR, het op het moderne JAVA-platform gebaseerde elektronisch patiëntendossier (EPD) van Vperthis, integreert alle patiëntengegevens, afspraken en ingrepen, aanvragen en voorschriften, resultaten en verslagen, en de medische en verpleegkundige dossiervoering en registratie in één coherent en consistent geheel.

Via zijn meerlagenarchitectuur biedt de toepassing zowel de arts, de verpleegkundige, de paramedicus als de beleidsverantwoordelijke van het ziekenhuis de mogelijkheid om elk facet van zorg te informatiseren, en dit met een maximaal behoud van autonomie en flexibiliteit. Daarnaast kan ook toegang verleend worden aan extramurale actoren, inclusief de patiënt, maar uiteraard volgens vooraf toegekende autorisaties.

Het elektronische patiëntendossier is voor ziekenhuizen een onmisbaar instrument voor de opvolging van patiënten en het realiseren van KPI’s & kwaliteitsindicatoren. De voordelen van de geïntegreerde modulaire aanpak die xperthis aanbiedt zijn talrijk ...

Betere intramurale communicatie

Multidisciplinaire samenwerking bij hospitalisatie kent een duidelijke opmars. Via een aanbod van oplossingen op maat van verschillende zorgactoren (artsen, verpleegkundigen en paramedici) verzekert Xperthis EPR een snelle en betrouwbare doorstroming van de medische gegevens binnen het multidisciplinaire ziekenhuisteam. Daarenboven is het EPD van xperthis geïntegreerd met andere toepassingen zoals die voor opname-administratie en tarifering & facturatie, LIS, RIS en PACS.

Betere transmurale communicatie

De opnameduur in acute ziekenhuizen wordt steeds korter. Anderzijds zijn er steeds meer patiënten met een chronische pathologie. Deze twee tendensen onderlijnen de nood aan oplossingen voor transmurale samenwerking en uitwisseling van informatie. Xperthis EPR biedt hierop een antwoord via integratie met de eHUB’s, en het CPS Huisartsen- en Patiëntenportaal.

GPS van de gezondheidszorg

De zorgprocessen worden steeds complexer, de wetenschappelijke kennis evolueert sneller dan ooit en de terugbetalingscriteria worden steeds specifieker. Ook deze tendensen maken een modern EPD onmisbaar. xperthis heeft zijn patiëntendossier ontworpen als een "gps van de gezondheidszorg": een instrument dat alle verschillende zorgactoren begeleidt en stuurt bij hun activiteiten, met als kers op de taart de integratie van klinische paden.

Patiëntcentrische benadering

In het geïntegreerde patiëntendossier van xperthis staat de patiënt centraal. Alle gegevens vormen een samenhangend geheel met de patiënt als centrale link. Deze patiëntcentrische benadering heeft als voordeel dat zorgverleners binnen eenzelfde omgeving toegang hebben tot alle patiëntgegevens die zij nodig hebben om hun taak uit te voeren.

Muli-user omgeving met uitgebreid toegangsrechtenbeheer

Als multi-user omgeving is Xperthis EPR uiteraard voorzien van een uitgebouwd systeem voor het beheer van toegangsrechten. Deze functionaliteit verzekert enerzijds de bescherming van de privacy van de patiënt en anderzijds de relevantie van de getoonde informatie. Door filtering van de omvangrijke informatie op basis van toegangsrechten krijgen de zorgactoren namelijk meteen een overzicht van enkel die informatie die relevant is binnen hun bevoegdheidsdomein.

Geïntegreerd en modulair

CPS is een geïntegreerde totaaloplossing. Dankzij de modulaire opbouw van de oplossing bepaalt elk ziekenhuis echter zelf, in functie van zijn bedrijfsfilosofie en -strategie, hoe het EPD van xperthis in zijn ziekenhuis wordt geconfigureerd.

Hieronder een overzicht van het volledige gamma modules en submodules dat vandaag geïntegreerd wordt aangeboden onder de noemer Xperthis EPR: