Medicatiebeheer
CPS Drug/CPOE, geïntegreerde oplossing voor closed-loop-medicatie
CPS Drug/CPOE is een krachtig geïntegreerd programma ter ondersteuning van de closed-loop-medicatie, van voorschrift tot toediening. Het verleent de arts, de verpleegkundige en de ziekenhuisapotheker alle nodige functionaliteiten voor een efficiënt beheer van het medicatieproces.

Volgens het principe van CPOE en closed loop wordt elke stap in het medicatieproces gedocumenteerd, en worden zowel arts als verpleegkundige begeleid om op een veilige en gestructureerde manier, en volgens de MFC-afspraken, medicatie voor te schrijven en toe te dienen. Dit uiteraard zonder de realiteit en de verplichtingen van de verschillende zorgverleners uit het oog te verliezen.

De arts schrijft de geneesmiddelen voor op basis van een thesaurus. Bij mondelinge orders wordt het order gevalideerd. Alle stappen in het voorschrijfproces worden via eHealth Timestamping weggeschreven in de betreffende databases.

De apotheker valideert het voorschrift op zijn beurt (klinische farmacie), en het logistieke proces wordt afgewerkt (distributie, retour). De verpleegkundige dient de medicatie toe volgens de planning en registreert de eventuele afwijkingen (vb. weigering van pt om medicatie in te nemen, onmogelijkheid om medicatie in te nemen wegens nausea ...)

De belangrijkste troeven van CPS Drug/CPOE op een rijtje:
 • Begeleiding bij selectie van geneesmiddelen
  • Voorschrift volgens de binnen het ziekenhuis afgesproken processen (formularium) en autorisaties
  • Zoekmachine op basis van verschillende criteria en voorstel van voorafgedefinieerde medicatiecombinaties (vb. IV-medicatie incl. oplossing, voorstel van toedieningsfrequentie …)
  • Voorstellen tot substituten automatische substitutie volgens de MFC-afspraken
  • Opbouw- en afbouwschema’s
  • Beheer van de infusen en complexe medicaties
  • Bewaking van de interacties en voorzorgsmaatregelen (drug-drug, drug-allergie, drug-patient episode bv. zwangerschap, pre-operatief innemen van bloedverdunners…)
  • Voorschriftniveaus
 • Voorschrift met behulp van aangepaste schermen volgens het type behandeling
 • Configuratie van algemene en individuele voorschriftmodellen
 • Planning van de toe te dienen geneesmiddelen ter validatie van de verdeling door de verpleegkundige
 • Integratie van de geneesmiddelendatabase CIVICS-SAM, APB, eigen configuratie
 • Beheer van de attesten (hoofdstuk 4)
 • Registratie via Timestamping en communicatie met het eHealth platform
Dit product maakt deel uit van de oplossing: