Chemotherapie
CPS Chemo, organisatie- en opvolgingstool voor de cytotoxische geneeskunde
CPS Chemo, een uitbreidingsmodule van CPS Drug - CPOE, leidt de specifieke processen m.b.t. het voorschrijven (door de arts), het bereiden (door de apotheker) en het toedienen (door de verpleegkundige) van chemotherapie in goede banen. De veiligheid en het comfort van de patiënt staan hierbij centraal.

Vanuit CPS Medical worden elementen aangereikt om op basis van klinische informatie in CPS Chemo de chemotherapiekuur te plannen, de dosis te bepalen en de patiënt voor te bereiden.

Schema’s vormen een belangrijk onderdeel van CPS Chemo. Hierin moet met verschillende elementen rekening worden gehouden: de geneesmiddelen en de verdunningsmiddelen met hun naam, code, eenheid, toedieningsmethoden, terugbetalingsvoorwaarden, min. en max. concentratie, stabiliteit, bereiding … De resultaten worden geïntegreerd en kunnen aanleiding geven tot bijsturing.

Chemotherapie steunt op een opeenvolging van kuren die aansluit bij het concept van de klinische paden (CPS Pathways). CPS Chemo biedt de mogelijkheid om de verschillende interventies in chronologische volgorde weer te geven (bv. verpleegkundige activiteiten, onderzoeken en de bijbehorende resultaten, de toediening van geneesmiddelen…).

De protocollen, die gelinkt zijn aan een of meerdere pathologieën, integreren verschillende dosisberekeningen, waarbij de doses regelmatig worden aangepast op basis van de resultaten (CPS Result), na melding via een alarmsysteem.

Afhankelijk van de indicaties in het voorschrift, beschikt de apotheker over bereidingsfiches met daarop de procedures, de samenstelling van het preparaat en het type infuuszak. De preparaten worden duidelijk geïdentificeerd aan de hand van labels waarop naast alle gegevens van de patiënt, ook de behandeling en de voorwaarden voor bewaring staan vermeld.

Vervolgens wordt de verpleegkundige gewaarschuwd dat de behandeling klaar is, en wordt tevens een trajectfiche aangeboden. Daarop kunnen de verschillende stappen van de toediening van het geneesmiddel worden gevalideerd volgens een complex medicatieschema.

CPS Chemo is een uitbreiding op CPS Drug – CPOE. De module wordt geactiveerd als add-on op de transversale modules CPS Nurse, CPS Medical, CPS Drug - CPOE, CPS Pathways en CPS Result. Zodoende is CPS Chemo een verticaal hulpmiddel dat interactief werkt op basis van transversale functionaliteiten binnen het globale patiëntendossier, en dit volgens drie grote assen:

 • het klinische pad met in chronologische volgorde: de activiteiten, onderzoeken en geneesmiddelen;
 • de link tussen het protocol, de resultatenserver en de aanpassing van de doses;
 • de complexe medicatie met verschillende doses van eenzelfde geneesmiddel volgens de door de arts gevalideerde schema's.
De belangrijkste functionaliteiten van CPS Chemo op een rijtje:
 
 • Beheer van protocollen
 • Geïnformatiseerde kuren
 • Voorschrift met complexe berekening
 • Beheer van de pompen / cassettes
 • Beheer van het werk van de bereider
 • Geavanceerde facturatie
 • Beheer van de labels
 • Wijziging van de kuren volgens rang
 • Voorschriftfunctionaliteit
 • Studieprotocol
 • Bereidingsfiches
Deze module maakt deel uit van het product: 
Dit product maakt deel uit van de oplossing: