Operatiekwartier
CPS OR, overzichtelijke functioneel georiënteerde beheerstool voor het operatiekwartier
CPS OR is de beheerstool bij uitstek voor het operatiekwartier. Een indeling in verschillende functionele secties laat toe om alle operationele activiteiten op een overzichtelijke manier te organiseren en op te volgen aan de hand van een aantal componenten: de aanvragen, de planning, de opvolging en tracering, de patiëntenadministratie, het personeelsbeheer ...

De functionele aanpak van CPS OR heeft tal van voordelen:

  • Kruisbestuiving
    De functionaliteit van elk van de componenten is sterk uitgebreid om het ruimere toepassingsgebied van een volledig ziekenhuis te dekken. Dit kan een bron van inspiratie zijn voor een toepassing ervan in het operatiekwartier.
  • Degelijkheid
    Aangezien de componenten operationeel worden ingezet in een ruimer geheel, op een grotere schaal en in meerdere variëteiten, wordt de code meer gebruikt en grondiger getest dan wanneer ze enkel zou worden ingezet tijdens courante operatiepraktijken.
  • Kwaliteit
    De beschikbare middelen voor iedere codelijn, voor een kwalitatieve opbouw en voor de optimalisering zijn eveneens een veelvoud van de middelen die worden geïmplementeerd voor een specifieke afdelingstoepassing, zoals doorgaans het geval is voor operatiesoftware.
Agenda

De OK-zalen worden vanuit de planning van de ingrepen volgens voorgedefinieerde agenda’s ingeboekt. Deze planning kan als een single event of als onderdeel van een zorgtraject worden ingepland.

Dagwerklijst

Na de ‘freeze

Dit product maakt deel uit van de oplossing: