Patiƫntenbeheer
CPS Track & Trace, facilitator van een gestroomlijnd zorgproces
De zorglogistieke organisatie en de inzet van de logistieke medewerker helpen het zorgproces te stroomlijnen. CPS Track & Trace draagt ertoe bij dat dat patiƫnten op het juiste moment op de juiste plaats aanwezig zijn, en informeert elke zorgverlener over de actuele plaats waar de patiƫnt zich bevindt.

Door de patiĆ«ntentransporten te koppelen aan de planning en te integreren met een intern transportsysteem worden de betrokken medewerkers ingezet volgens beschikbaarheid en de plaats waar ze zich bevinden. Via een overzicht binnen het EPD worden de taken opgelijst, worden de identiteitsgegevens van de patiĆ«nt (eID), incl. foto, weergegeven, worden de bestemming en de timing aangekondigd, en kan de status van de patiĆ«nt (afgehaald, ter plaatste, niet beschikbaar ..) worden ingevuld. De statusupdate kan via een code op het mobiel device van de zorglogistieke medewerker worden geregistreerd.Ā 

CPS Track & Trace versterkt en optimaliseert de processtroom binnen het ziekenhuis en organiseert op een efficiƫnte en gestructureerde manier het patiƫntentransport.

De belangrijkste troeven van CPS Track & Trace op een rijtje:
  • Integratie van planning met patiĆ«ntentransport, ook campus overstijgend.
  • Just In Time transport door optimale werkorganisatie van zorglogistieke medewerkers
  • Aanduiding van type transport (mobiel, rolstoel, bed ā€¦)
  • Real time terugkoppeling i.v.m. status en plaats van de patiĆ«nt
  • Correctie van de werkverdeling voor zorglogistiek i.f.v. van de plaats waar hij/zij zich bevindt
Dit product maakt deel uit van de oplossing: