Integratie
Xperthis ondersteunt ziekenhuizen met robuuste integratie- en communicatiebackbone

De informatisering in ziekenhuizen heeft de afgelopen 10 jaar een enorme evolutie doorgemaakt. Simultaan met een toename aan hard- en software, groeide ook de complexiteit van het ziekenhuisinformaticalandschap, alsook de behoefte aan integratie, collaboratie en communicatie. Waar 10 jaar geleden behoefte was aan hier en daar een koppeling is vandaag nood aan volledige integratie, waarbij alle losse componenten samen functioneren als één totaaloplossing.

Naast het belang van applicatie- en procesintegratie binnen het ziekenhuis, nam ook het belang van de communicatie tussen het ziekenhuis en het eHealth-platform van de overheid toe. Een evolutie die bovendien ook hogere eisen stelt op het vlak van het communicatiesysteem zelf.

Het Xperthis-team beschikt over een ruime bagage aan ervaring en expertise op het vlak van applicatie-integratie en heeft bovendien de ontwikkelingen met betrekking tot ehealth op de voet gevolgd. De huidige en toekomstige noden van ziekenhuizen rondom applicatie- en procesintegratie, en ‘open communicatie’ faciliteert Xperthis met een robuuste oplossing voor integratie en communicatie.

Deze integratie- en communicatiebackbone van Xperthis is een state-of-the-art EAI solution voor de zorgsector. Ze laat ziekenhuizen toe om op basis van standaard en custom adaptertoepassingen – zowel intra muros als extra muros – applicaties en processen te integreren en de communicatie tussen toepassingen te monitoren.