Tarificatie & Facturatie
Oazis, krachtige motor voor een vlotte en correcte ziekenhuistarificatie en -facturatie
Oazis, de oplossing van xperthis ter ondersteuning van de zorgadministratieve processen, is uitgerust met een krachtig systeem voor tarificatie en facturatie in Belgische ziekenhuizen. Met Oazis kan het ziekenhuis opteren om zijn facturatie al dan niet volledig door de facturatiedienst te laten uitvoeren.

Het tarificatie- en facturatiesysteem van Oazis stoelt op het principe dat zoveel mogelijk gegevens reeds worden gecontroleerd bij ingave. Dit wordt gerealiseerd aan de hand van een parametriseerbaar foutensysteem dat gebruikers bij elke actie voorziet van de nodige opmerkingen en adviezen. Dezelfde strenge controles worden uitgevoerd op gegevens die binnenkomen via tekstbestanden of XML-berichten via webservices. Indien nodig wordt voorgesteld om extra prestaties te genereren of extra informatie aan te vragen nodig voor de verdere verwerking.

250 controleregels

Omdat ze bij de eigenlijke tarificatie en facturatie blokkerend kunnen zijn, worden alle voorgaande fouten in deze fase nogmaals gecontroleerd. Daar waar nodig worden extra forfaits, toezichthonoraria, anesthesiesupplementen … gegenereerd, en worden tevens vooraf gedefinieerde regels (eenvoudige maxima, cumuls, controle op aanwezigheid van de nodige leveringen vanuit apotheek, controle op te hoge supplementen …) toegepast. Oazis telt in totaal ongeveer 250 controleregels die continu door xperthis worden onderhouden maar tevens door het ziekenhuis kunnen worden aangepast.

Tijdens de facturatie worden bij elke uitgevoerde prestatie de boekhoudkundige gegevens weggeschreven, alsook de verdeelcodes die de basis vormen voor de verdere verwerking in de doktersadministratie. Ook de apotheekverstrekkingen worden voorzien van de juiste prijzen en ook op plafonds, forfaits en attesten nodig voor apotheek worden controles uitgevoerd. De verwerking voor de doktersadministratie genereert op basis van een uitgebreide parametrisatie (pooling, kostenafhouding) prestatielijsten en de onderlinge verdeling tussen de dokters en eventuele afhoudingen voor het ziekenhuis.

Laatste controle voor verzending

De output van de facturatie zijn de verschillende facturen voor de verschillende debiteuren. De krachtige correctiemodule van de facturatiedienst controleert het facturatiebestand voor verzending nog een laatste maal op fouten die normaliter ook door de mutualiteiten worden gedetecteerd. De uiteindelijke output gaat tot slot in zeer gedetailleerde vorm naar de boekhouding.

Uitbreidingsmodules

  • xperthis stelt als uitbreiding op het tarificatie- en facturatiesysteem van Oazis een volledig geïntegreerd apotheeksysteem ter beschikking met onder meer een koppeling naar een centraal voorraadsysteem, een link naar de boekhouding en een koppeling naar externe leveranciers. 
  • De POLI-module (Polikliniek) van Oazis biedt de mogelijkheid om alle bezoeken van een patiënt op te nemen in een ambulant dossier. De module kan via HL7 rechtstreeks worden verbonden met een agendasysteem.
    Het systeem kan een voorschot vragen voor de consultatie en kan onmiddellijk na de consultatie een factuur opmaken met de op dat moment gekende gegevens. Het geïnde bedrag wordt opgenomen in het kasjournaal dat periodiek wordt overgezet naar de boekhouding. Een berekening van het begin- en eindsaldo van de kassa is eveneens mogelijk. En ook een terugbetalingsfunctionaliteit is beschikbaar.
  • Via de XDE-module, oproepbaar vanuit het medisch dossier, kunnen dokters en verpleegkundigen op een gebruiksvriendelijke manier hun activiteiten registreren. Activiteiten kunnen een verzameling zijn van prestaties en medicatie, en worden direct in de tabellen van het facturatiesysteem weggeschreven.
Dit product maakt deel uit van de oplossing: